Privacyverklaring

Nationale Glas- en Kunstdagen is onderdeel van Leerdamse Ondernemers Vereniging en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leerdamse Ondernemers Vereniging
NIeuwstraat 23a
Leerdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.stadshartleerdam.nl

KvK 40322536


Persoonsgegevens die wij verwerken

Nationale Glas- en Kunstdagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nationale Glas- en Kunstdagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling voor uw deelname aan de Nationale Glas- en Kunstdagen
 • Om u een nieuwsbrief te kunnen versturen (indien u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Nationale Glas- en Kunstdagen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nationale Glas- en Kunstdagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en e-mailadres die wij verkrijgen via het contactformulier zullen dan ook uiterlijk 12 maanden worden bewaard. Facturen waarop persoonsgegevens staan vermeld hebben een bewaartermijn van 7 jaar. Uw gegevens in het nieuwsbrief systeem worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationale Glas- en Kunstdagen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nationale Glas- en Kunstdagen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nationale Glas- en Kunstdagen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. – Mijndomein Hosting BV te Nederland, Nationale Glas- en Kunstdagen staat op de server van dit hostingbedrijf.

 • Google uit de Verenigde Staten, Google Analytics houdt de statistieken bij van deze blog.
 • Mailchimp uit de Verenigde Staten, om u nieuwsbrieven te kunnen versturen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationale Glas- en Kunstdagen gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nationale Glas- en Kunstdagen gebruikt ook cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Ook worden er cookies door andere bedrijven geplaatst om die de dingen, die u doet op internet, bij te houden. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee? Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat wij kunnen zien hoe deze website gebruikt wordt. Hier kunt u het privacybeleid van Google lezen: Google privacybeleid. De cookies van Google Anaylics worden 26 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nationale Glas- en Kunstdagen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nationale Glas- en Kunstdagen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de Autoriteit Persoonsgegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationale Glas- en Kunstdagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van SSL, uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de URL in de adresbalk, deze begint met https://. Daarnaast ziet u ook een hangslotje in het adresbalk voor de URL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 40322536

Informatie

Deelnemen

Parkeergelegenheden

Volg ons op:

Copyright©: Nationale Glas-en Kunstdagen  | Algemene Voorwaarden  |  Privacy Policy | Disclaimer  |  Webdesign: CreaDiva Creative Solutionz